TiksPac är ett internationellt företag med ett koncept för rena offentliga miljöer som är marknadsledande inom Europa. TiksPac vill skapa engagemang och hjälpa oss att tillsammans skapa en renare miljö i ett hållbart samhälle. Alla kan delta och alla kan bidra.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) Företagens samhällsansvar

Med företagens samhällsansvar menas att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Företagens samhällsansvar, eller CSR, är ett välkänt begrepp världen över. För lokala myndigheter och företag inom EU är CSR idag en skyldighet.

TiksPac har flera hundra samarbetspartners och flera tusen företagskunder som tar sitt CSR-arbete på stort allvar.

Några av de projekt vi stöttar

Nattvandrarna En trappa upp Musikhjälpen Aktiv Skola Ensamkommande barn under Syrien krisen Stoppa Våldet! – Falkenberg
Call Now Button