Annoncer for miljøet med bionedbrydelige miljøposer

Takket være at du viser dit mærke på vores miljøstationer med nedbrydelige miljøposer, gør du det lettere for hundeejere at afhente efter deres hund, hjælpe førskolegrupper og turister til at afhente affald og bidrage til en lokal holdningsændring i forbindelse med affald. I gennemsnit er 60% renere i din kommune ifølge vores tilfredshedsundersøgelse.

Du kan også leje eller købe vores produkter gennem vores lejekoncept til gavn for personer, der arbejder og forbliver omkring din ejendom. Vores grafiker hjælper dig med at designe en meddelelse i overensstemmelse med virksomhedens ønsker – gratis!

Kontakt vores repræsentant Michael Vilebæk så han vil fortælle dig mere!

Telefon: +45 89880456
Mail: michael.vilebaek@tikspac.dk

Derfor støtter vi REN BY!

“Som malere er vi glade for, at der er rent og pænt. Også når det gælder vort nærmiljø og natur. Derfor støtter vi REN BY og gratis bio-poser til hundeejerne – som alternativ til plastikposer”

Digital pakke inkluderet

Diplom for din deltagelse

Banner til hjemmesiden

Gavekort til deling

Tak video at dele

Cover image for Facebook

Afsluttet nyhedsbrev

Bliv en reference på vores hjemmeside

Ofte stillede spørgsmål

“Er det ikke kommunens opgave?”

– For at få et rent lokalt miljø er alles engagement nødvendigt! Du gør dig selv og beboerne en tjeneste ved at dukker op på TiksPacs stationer. Du bliver afsender af renhedsbeskeden, men kommunen går ind og styrer operationen.

“Skal ikke hundens ejere selv tage deres ansvar?”

– Vores nedbrydelige miljøposer bruges af alle til at vælge snavs efter turen eller afhente deres hund. Din virksomhed kan lette afhentningen og skabe en holdningsændring til strøelse.

“Hvorfor vil jeg være forbundet med hundeefterladenskaber?”

– Det er bare det modsatte! Dit mærke er forbundet med en lokal forpligtelse til at holde byen ren. Ved at tilbyde nedbrydelige miljøposer forhindrer du den farlige plast fra at nå vores vandløb.

Kontakt vores repræsentant Michael Vilebæk, og han vil fortælle dig mere!

Telefon: +45 89880456
E-mail: michael.vilebaek@tikspac.dk

Se forskellen

Bemærk at billedet er en illustration

Se vores film om hvorfor du bør ses hos TiksPac

Call Now Button