Vision & Affärside

Vision

 • TiksPac vill skapa engagemang och hjälpa oss att tillsammans skapa en renare miljö i ett hållbart samhälle. Alla kan delta och alla kan bidra.
 • Med sitt koncept vill TiksPac skapa rena offentliga miljöer i samarbete med lokala och internationella företag.
 • TiksPac utvecklar nya marknader genom att samarbeta med organisationer som arbetar för en renare miljö. 
 • Vi vill att våra partners ser TiksPac som både kostnadseffektiva och miljövänliga, samt som innehavare av marknadens främsta tekniska miljökoncept för rena offentliga miljöer.
 • Genom organisk tillväxt och förvärv ska service och distribution utvecklas systematiskt inom Europa. Målet är att TiksPac ska uppfattas som det självklara förstahandsvalet.
 • TiksPac har en flexibel organisation som enkelt kan anpassas efter marknadens behov och som kännetecknas av ett öppet, tydligt och handlingskraftigt ledarskap.

Affärsidé

 • TiksPac ska skapa rena offentliga miljöer i Europa.
 • I nära samarbete med våra samarbetspartners ska TiksPac utveckla, saluföra och tillhandahålla TiksPac-konceptet för rena offentliga miljöer.
 • TiksPacs filosofi är att alltid generera mervärde för kunden och samhället.
 • TiksPac eftersträvar en successiv geografisk utveckling inom Europa.
 • TiksPac ska bidra till samhället genom att tillverka biologiskt nedbrytbara produkter av hög kvalitet.
 • TiksPac ska vara ett företag som påverkar miljön i rätt riktning genom lyhördhet och beslutsamt agerande.
 • TiksPac ska eftersträva god lönsamhet och kontinuerliga förbättringar så att vi behåller vår ledande ställning på marknaden.

TiksPac är ett internationellt företag med ett koncept för rena offentliga miljöer som är marknadsledande inom Europa.

Call Now Button